Статистичний оракул

Statistical Oracle — 06. Графічні можливості R

Одна з причин популярності R — широкі можливості для візуалізації даних, які надає ця мова (перебуває у процесі розробки).

Statistical Oracle — 04. Робота з даними в R

Для успішної роботи з R слід засвоїти низку засобів, що можуть бути використаними для створення та перетворення даних.

Statistical Oracle — 05. Візуалізація даних у Statistica

Перший (а іноді — навіть єдиний, оскільки дає відповіді на всі питання) результат аналізу даних — побудова графіків, візуалізація результатів. Тут візуалізація даних у Statistica пояснюється на прикладі файлу з реальними даними, отриманими при описі різноманітності зелених жаб (PelophylaxExamples).

Statistical Oracle — 03. Використання мови R

Сучасним лідером у біологічній (і не лише біологічній) статистиці є мова R. Тут її використання також обговорюється на прикладі файлу PelophylaxExamples.

Statistical Oracle — 02. Використання програми Statistica: файл-приклад PelophylaxExamples

Вивчати статистику доведеться з використанням певних програм, за допомогою яких можна аналізувати дані. Тут обговорюється програма Statistica (яку можна вважати еталоном зручності програми, в якій аналіз проводиться шляхом вибору певних опцій в графічному інтерфейсі). Її використання обговорюється на прикладі файлу PelophylaxExamples, який містить результати опису різноманіття зелених жаб.

Statistical Oracle — 01. Основні поняття біостатистики

Вступний розділ підручника, присвяченого статистичному аналізу даних в зоології та екології. Цей підручник призначений для відповідної частини великого практикуму для студентів IV курсу кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Ймовірно, цей текст може бути корисним студентам і в інших ситуаціях, наприклад, при виконанні навчально-дослідних робіт на польовій практиці або при підготовці курсових і дипломних робіт.

БиоСтатистика — 15. Тема 11. Некоторые методы, характерные для зоологии и экологии

В зоологии и экологии используется ряд специфических способов обработки данных. Некоторые из них обсуждаются в этом разделе

БиоСтатистика — 11. Тема 7. Связь между признаками

Существует несколько подходов для изучения связи между признаками. Простейшим из них является корреляционный анализ.

(Страница в процессе разработки)

БиоСтатистика — 13. Тема 9. Метод главных компонент

Метод главных компонент — замечательный способ снижения размерности многомерных массивов данных. Он позволяет решать множество задач, типичных для работы зоолога и эколога