Статистичний оракул

StatOracle–06 Візуалізація даних з пакетом ggplot2

Пакет ggplot2 став певним стандартом графіки в R. Його найширші можливості є наслідком специфічної філософії побудови наукових зображень, яка в ньому реалізована

StatOracle–05 Візуалізація даних штатними засобами R

Одна з причин популярності R — широкі можливості для візуалізації даних, які надає ця мова

StatOracle–05(S) Візуалізація даних у Statistica

Перший (а іноді — навіть єдиний, оскільки дає відповіді на всі питання) результат аналізу даних — побудова графіків, візуалізація результатів. Тут візуалізація даних у Statistica пояснюється на прикладі файлу з реальними даними, отриманими при описі різноманітності зелених жаб (PelophylaxExamples).

StatOracle–03 Використання мови R

Сучасним лідером у біологічній (і не лише біологічній) статистиці є мова R. Тут її використання також обговорюється на прикладі файлу PelophylaxExamples.

StatOracle–02 «Заповіді» організації даних, «жаб'ячий» файл-приклад, мова R тощо

Як має бути організована таблиця для збору первинних даних біологічного дослідження? За допомогою яких програм її можна аналізувати? Основою для подальшої роботи в цьому курсі стане мова R; які особливості визначили її вибір?

StatOracle–01 Основні поняття біостатистики

Вступний розділ підручника, присвяченого статистичному аналізу даних в зоології та екології. Цей підручник призначений для відповідної частини великого практикуму для студентів IV курсу кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Ймовірно, цей текст може бути корисним студентам і в інших ситуаціях, наприклад, при виконанні навчально-дослідних робіт на польовій практиці або при підготовці курсових і дипломних робіт.

БиоСтатистика — 15. Тема 11. Некоторые методы, характерные для зоологии и экологии

В зоологии и экологии используется ряд специфических способов обработки данных. Некоторые из них обсуждаются в этом разделе